پارگی رحم در مصرف میزوپرستول

پارگی رحم در مصرف میزوپرستول میزوپروستول یک آنالوگ سنتتيک پروستاگلاندین است که برای پیشگیری از اولسرهای پپتيک ناشی از NSAID به کار می رود. براساس برخی مطالعه ها، این دارو اثر القایی در زایمان و برای آماده سازی سرویکس در … ادامه خواندن پارگی رحم در مصرف میزوپرستول